Marketingi programmi tingimused

Marketingi programmis Ilgargold osalemise üldtingimused

Järgnevad tingimused moodustavad kokkuleppe ettevõtte ILGARGOLD ja Ostja, Tellimuse omaniku vahel reklaami-marketingi programmis ILGARGOLD osalemiseks.

Käesoleva Kokkuleppe heaks kiitmine annab võimaluse:

- igale Ostjale, Tellimuse omanikule – osaleda marketingi programmis Ilgargold ja teenida ettevõttelt ILGARGOLD ettevõtte poolt internetipoe vahendusel pakutava kauba ja teenuste eduka reklaami eest marketingitasu;

- ettevõttele ILGARGOLD – teenida tulu kaupade ja teenuste müügist interneti vahendusel.

Osalemiseks marketingi programmis Ilgargold peab Ostja toimima järgnevalt:

- registreeruma internetipoes;

- esitama Tellimuse kaupade ja teenuste ostuks, millega kaasneb Tellimuse käitlemise tasu 6% ulatuses;

- tasuma kupongitellimuse maksumuse.

Kupongitellimus – see on süsteemisisene makseviis.

Kupongitellimus hõlmab kuldplaati kaaluga 1 gramm, ettemaksu investeerimiskulla plaatide eest kaaluga 100 grammi ja abonenttasu internetiteenuse eest.

1) I tellimuste laua kupongitellimuse maksumuseks on 120,00 eurot, mis sisaldab 20 eurot abonenttasu internetiteenuse eest.

2) II tellimuste laua kupongitellimuse maksumuseks on 150,00 eurot, mis sisaldab 20 eurot abonenttasu internetiteenuse eest.

3) III tellimuste laua kupongitellimuse maksumuseks on 550,00 eurot, mis sisaldab 50 eurot abonenttasu internetiteenuse eest kahe tellimuse tsükli kohta pealaual.

Programmis Ilgargold on Ostjal õigus vormistada internetipoes ainult üks Tellimus investeerimiskulla ostuks. Pärast tellimuse täitmist on Ostjal võimalus vormistada uus Tellimus või pikendada eelmist.

Marketingi programmi Ilgargold ärimudel:

Marketingi programmi Ilgargold välja töötamise eesmärgiks on aidata neid, kes soovivad edendada ettevõtte toodete müüki ülemaailmsel turul internetipoe vahendusel ning teenida reklaami ja uute klientide ligimeelitamise eest ettevõttelt krediidiboonuseid. Siinjuures on tingimuseks, et reklaami ja uute klientide ligimeelitamise eest teenitud marketingitasu krediidiboonuste näol saab kasutada üksnes investeerimiskulla plaatide ostmiseks vastavalt ostja Tellimuse täitmisele.

Marketingi programmi Ilgargold ärimudel hõlmab kolme tellimuste lauda:

1. I kulla tellimuste laud.

2. II kulla tellimuste laud.

3. III kulla tellimuste laud.

I tellimuste laua eesmärgiks on suunata ostja Tellimus edasi II tellimuste lauale.

II ja III tellimuste laua eesmärgiks on teenida krediidiboonuseid ostja Tellimuse tasumiseks. Tellimuse täielikuks täitmiseks peab ostja Tellimus läbima pealaual vähemalt kaks tsüklit.

Tellimused väärtusega 120,00 € paigutuvad I tellimuste lauale.

Tellimused väärtusega 150,00 € paigutuvad II tellimuste lauale.

Tellimused väärtusega 550,00 € paigutuvad III tellimuste lauale.

Tellimuste laua tööpõhimõte

I tellimuste laud koosneb kolmest tasemest, mis hõlmavad 7 ostjate tellimust.

II ja III tellimuste laud koosnevad neljast tasemest, mis hõlmavad 15 ostjate tellimust. Tasemed on järjestatud ülevalt alla. Ostjate Tellimused on järjestatud vasakult paremale, arvestades sealjuures esitatud soovitustega.

1 tase 8 tellimust

2 tase 4 tellimust

3 tase 2 tellimust

4 tase 1 tellimust

Kõik saabuvad ostjate Tellimused asetuvad esimesele tasemele.

Kui tellimuste laua esimene tase on ostjate Tellimustega täidetud, siis jaotatakse laud kaheks sümmeetriliseks tellimuste lauaks. Ostja tellimus liigub teisele tasemele. Esimesel tasemel tekib 8 vaba kohta ostjate uute Tellimuste jaoks.

Kui tellimuste laua esimene tase, kus asub Ostja tellimus, täitub 8 uue tellimusega, siis liigub ostja Tellimus edasi kolmandale tasemele ja taas jagatakse tellimuste laud kaheks sümmeetriliseks lauaks. Hiljem täidetakse esimene tase uuesti 8 tellimusega ja ostja Tellimus liigub neljandale tasemele..

Laua järgmisel jagamisel hakkab ostja Tellimus teenima Krediidiboonuseid ka ostja Tellimus liigub automaatselt:

- II laualt III laua esimesse tsüklisse; hiljem III lauale.

- III laualt teise tsüklisse ja kui teine tsükkel lõpeb, siis saab tellimus taas teenida Krediidiboonuseid.

Teenitud Krediidiboonuste eest saab osta investeerimiskulla plaate. Sealjuures võrdub 1 krediidiboonus 1 euroga.

I kulla tellimuste laud

I kulla tellimuste laua eesmärgiks on suunata ostja Tellimus edasi II tellimuste lauale. I laud täitub automaatselt, kui I kullalauale saabuvad uued tellimused.

I lauale sisenemiseks ei pea Tellimuse omanik endaga kaasa tooma kaht uut tellimust. Tellimuse omanik võib uusi tellimusi kaasa tuua I laual, nii nagu II ja III laualgi. Neid tellimusi võetakse arvesse edaspidi Tellimuse liikumisel II ja III lauale.

II kulla tellimuste laud

II kulla tellimuste laua eesmärgiks on suunata ostja Tellimus III tellimuste lauale.

II laud täitud automaatselt, kui II lauale saabuvad uued tellimused. II lauale sisenemiseks peab Tellimuse omanik kaasa tooma ühe uue tellimus. Tellimuse omanik võib uusi tellimusi kaasa tuua II laual, nii nagu III laualgi. Neid tellimusi võetakse arvesse edaspidi Tellimuse liikumisel III lauale.

Tellimuse liikumisel II tellimuste lauale hakkas ostja Tellimus teenima boonustasu 1040 krediidiboonuse ulatuses, millest 63 krediidiboonust (6%) arvatakse maha Tellimuse käitlemise tasuna, 550 krediidiboonust kuluvad ostja Tellimuse edastamiseks III tellimuste lauale.

Ülejäänu eest ostetakse investeerimiskulla plaate, mille Tellimuse omanik võib kätte saada või Ettevõttele tagasi müüa.

III tellimuste laua krediidiboonuste arvutamise tingimused ja kord

Minimaalsed tingimused Krediidiboonustele kvalifitseerumiseks:

Ostja, Tellimuse täitja peab III tellimuste lauale kaasa tooma vähemalt kaks uut tellimust. Nende kaasa toodud tellimustega arvestatakse kõigis järgnevates tsüklites.

Ostja Tellimuse täitmiseks peab Tellimus läbima kaks tsüklit III tellimuste laual. Maksimaalse krediidiboonuste summa ehk 3500 krediidiboonuse saamiseks peab Ostja III lauale kaasa tooma vähemalt kaks uut Tellimust, mis asuvad III tellimuste laua esimese tsükli esimesel või teisel tasemel.

Kui need tingimused on täidetud, siis arvestatakse ostja Tellimusele iga tsükli lõpus boonustasud 3500 krediidiboonuse ulatuses. Sellest arvestatakse maha 210 krediidiboonust (6%) Tellimuse käitlemise tasuks. Ülejäänud 3290 krediidiboonuse eest ostetakse investeerimiskulla plaate.

Tellimuse lõpedes võib Ostja vormistada uue Tellimuse või pikendada eelmist, reinvesteerides 550,00 krediidiboonust. Ostja osalemine marketingi programmis Ilgargold jätkub, varasemalt kaasa toodud tellimusi arvestatakse järgnevate krediidiboonuste väljastamisel.

Eritingimused krediidiboonuste arvestamiseks III Tellimuste laual

Eritingimused krediidiboonuste arvestamiseks rakenduvad juhul kui Ostja ei too III lauale kaasa kaht uut Tellimust, mis asuvad III laua esimese tsükli esimesel või teisel tasemel.

Ostja Tellimusele väljastatakse krediidiboonused vastavalt sellele, millisel tasemel asub Tellimus minimaalselt kahe kaasa toodud Tellimuse saabumisel, mida arvestatakse iga III laua tsükli kohta.

Krediidiboonuste arvestamine ühe kvalifitseeruva tellimuse juures kahest:

1. Ostja Tellimus paikneb 1. või 2. tasemel – 1750 krediidiboonust

2. Ostja Tellimus paikneb 3. tasemel – 1250 krediidiboonust

3. Ostja Tellimus paikneb 4. tasemel – 750 krediidiboonust

Üks kaasa toodud Tellimus mistahes tasemel või ükski Ostja kaasa toodud Tellimus III laual ei anna ostja Tellimusele õigust teenida boonust. Seda tsüklit ei arvestata tellimuse täitmisena. Krediidiboonuseid ei väljastata.

Ostja Tellimus liigub automaatselt tsükli algusesse, kuni täidetakse marketingi tingimused minimaalselt kahe tellimuse kaasa toomiseks. Ostja Tellimus liigub tagasi algsele kohale ja alustab uuesti liikumist boonuste suunas. Kaasa toodud Tellimus salvestatakse teiseks tsükliks.

Kui Tellimuse omanik toob III laua teises tsüklis kaasa uusi tellimusi, siis teenib Tellimus boonust vastavalt selle paiknemisele III laual teises tsüklis.

III laua teises tsüklis arvestatakse boonuste väljastamisel esimese tsükli tulemustega.

Kui Ostja toob kaasa kaks uut tellimust, paiknedes 1. või 2. tasemel ja 3. või 4. tasemel esimeses tsüklis, siis peab Ostja teises tsüklis paiknedes 1. või 2. tasemel kaasa tooma ühe uue tellimuse, et läbida tsükkel ning teenida teise tsükli eest maksimaalselt boonust kahe kaasa toodud tellimusega 1. või 2. tasemel.

Kui esimeses tsüklis toodi kaasa kaks tellimust 3. ja 4. tasandil, siis peab Ostja teises tsüklis kaasa tooma kaks uut Tellimust 1. või 2. tasemel, et lõpetada teine tsükkel ja teenida maksimaalset boonust kahe kaasa toodud tellimuse eest esimesel ja teisel tasemel.

Kui ostja Tellimusele ei väljastata maksimaalset boonust pärast kahe tsükli läbimist III laual, siis on Tellimuse omanikul õigus oma Tellimus lõpule viia rahaliste vahenditega, mis katavad tellimuse täieliku täitmise, ning saada investeerimiskulla plaate või juba saadaval olevaid plaate laost või müüa need ettevõttele tagasi. Tellimus loetakse lõppenuks. Ostja võib vormistada uue tellimuse, reinvesteerides 550 krediidiboonust veel 2 tsükli eest.

Kui kliendi Tellimus läbis kaks tsüklit III laual ja klient ei toonud kaasa ühtki või tõi ainult ühe ostja, siis ostetakse tema ette makstud 500 euro eest kulda ja tema Tellimus väljub marketingi programmist. Sponsor, soovitaja kaotab ühe kvalifitseeruva üksuse. Kui klient soovib uuesti marketingi programmis osaleda, siis võib ta vormistada uue Tellimuse, osta kulda 7000 eurot eest või sooritada ettemaksu summas 500 eurot + 50 eurot või 130 eurot + 20 eurot. See peamine tingimus kehtib samuti II laua puhul.

Kulla müük, ladustamine ja kohaletoimetamine

Tellimuse omanikul on õigus:

1. Müüa kuldplaadid tagasi Ettevõttele vastavalt tehingu päeval kehtivale hinnale.

2. Jätta ostetud kuldplaadid spetsiaalsesse lattu hoiustamisele.

3. Saada ostetud kuldplaadid kätte tähitud postiga või otse laost.

Ostja tasub kõik kuldplaatide kohaletoimetamisega seonduvad kulud.

Postikulu sõltub tarnekohast kasutatavast postiteenusest.

Nendes riikides, kus väärismetallidele rakendub käibemaks ja tollimaksud, vastutab Müüja Tellimuse kohaletoimetamise ja kättesaamise eest ise.

Kulla hoiustamise tasu Swedbanki spetsiaalses laos on 1,2% aastas või 0,1% kuus Ostja kuldplaatide maksumusest.

Hoiustamise tasu arvestatakse välja iga kuu esimesel päeval plaatide eest, mis asuvad sel päeval laos.

Kupongitellimusega soetatud 1-grammiseid kuldplaate hoiustatakse tasuta kuni esimese boonusmakseni.

Õigus Tellimus tühistada

Programmis Ilgargold tellimuse esitanud ostjal on õigus oma Tellimus tühistada ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates maksmisest ja Tellimuse paigutumisest lauale. Tühistamine toimub e-posti teel.

Selle perioodi möödudes, kui omaniku Tellimus asub veel II kullalaua esimesel tasemel või III kullalaua esimese tsükli esimesel tasemel, ostab ettevõte ettemaksu eest investeerimiskulla plaate ja edastab need Ostjale. Ostjal on õigus müüa plaadid tagasi ettevõttele või hoiustada neid laos.

Ostja tasub ladustamise ja kättetoimetamisega seonduvad kulud.

Tellimuse omanikul on õigus mistahes Tellimuse staadiumis sooritada täiendav makse Tellimuse täissummani ja investeerimiskuld kätte saada..

Kõigil teistel juhtudel tuleb Ostjal Tellimuse tühistamise korral tasuda Tellimuse käitlemise tasu 6% minimaalsest maksumusest.

Tellimuse tühistamise aeg

Tellimuse tühistamise aega arvestatakse päevast, mil Ostja tasus Tellimuse eest ja Tellimus paigutus tellimuste lauale.

Maksud

Ostja vastutab programmis Ilgargold osalemisest teenitud tuludelt maksude tasumise eest.