Marketing

Marketingiprogrammi Ilgargold välja arendamisel tegi ettevõte kõige paremad ajakohased valikud ja kaasas need oma marketingiprogrammi.

Programm pakub internetipoe klientidele piiramatut sissetulekut pikema perioodi vältel müügitoodangu reklaami eest.

Programmi loomise eesmärk.

Ettevõttele – laiendada müügitoodangu turgu.

Klientidele – saada tasu reklaami eest ja osaleda internetipoe kasumi jaotuses.