Küsimused

Kuidas saada internetipoe kliendiks?

Internetipoe kliendiks saamiseks tuleb registreeruda ja esitada tellimus. Internetipoes avatakse teile konto ja ostuhind fikseeritakse 24 tunni jooksul. 24 tunni jooksul peate te tasuma tellitud plaatide eest ja esitama maksekorralduse koopia e-posti teel. Kui makse kinnitus ei saabu 24 tunni jooksul, ostutellimus tühistatakse.

Milliseid plaate ma osta saan?

Ettevõte tegeleb Šveitsis asuva tootja 1 kuni 100 grammi kaaluvate investeerimisplaatide müügiga, kuna sellised plaadid on kõige populaarsemad ja taskukohasemad.

Millises summas ma tellimuse esitada saan?

Eraldi ostudena vormistades võite te esitada tellimuse mistahes summas.

Miks võtab ettevõte tellimuste käitlemise eest tasu?

Ettevõte ostab investeerimiskulla plaate sisse Šveitsis asuvalt tootjalt ja hoiustab neid spetsiaalses laos Eestis. Kulla hinna sisse arvestatakse transpordi, ladustamise, kindlustuse kulud ja vahendaja kasum. Ettevõte müüb ostjatele kulda omahinnaga, kuid lisab sellele ostja tellimuse töötlemise ja läbiviimise tasu 6% ulatuses, mis arvestatakse välja tellimuse täitmise lõpus.

Kus minu kulda ladustatakse?

Ettevõte Ilgargold hangib oma klientidele investeerimiskulda Šveitsis asuvalt tootjalt ja säilitab seda spetsiaalses väärismetallide laos Eestis. Sealt saadetakse kuld ostjatele kõikjal maailmas.

Kuidas ma oma kulla kätte saan?

Euroopa Liidu siseselt ja nendes riikides, kus pole käibemaksu ja tollimakse, saadetakse investeerimisplaadid välja tähitud postiga. Teistesse riikidesse plaate logistilistel põhjustel ei saadeta. Ostja ise valib, millisel moel ta soovib plaate kätte saada. Plaate on võimalik kätte saada nende hoiustamise paigas, eelneval kokkuleppel Eestis. Need väljastatakse spetsiaalsest laost. Eelnev vastavasisuline avaldus tuleb esitada vähemalt 7 päeva varem. Ostja kannab kõik investeerimiskulla kättesaamisega kaasnevad kulud.

Kas ma saan plaate otse ettevõttele tagasi müüa?

Jah, muidugi. Ettevõte ostab investeerimiskulda vastavalt konkreetsel päeval kehtivatele hindadele. Kui plaadid osteti ettevõttelt ja olid vahepeal kliendi valduses, siis viiakse läbi ülevaatsus ja ehtsuse kontroll, mille järel määratakse hind. Kui plaadid asusid laos, siis sooritatakse ostutehing vastavalt internetipoes kehtivatele hindadele.

Mis on marketingiprogramm Ilgargold?

Programm Ilgargold on reklaami-marketingi programm, mis on spetsiaalselt välja töötatud müügimahu suurendamiseks, reklaamiks ja klientide ligimeelitamiseks. Ostja sissetulev tellimus asetub tellimuste lauale ja tuginedes matemaatilisele algorütmile liigub see uute tellimuste saabumisel boonustasu kõrgemale tasemele. Osalemine programmis Ilgargold annab võimaluse maksta tellimuse eest osade kaupa, kasutades selleks isiklikke vahendeid ja krediidiboonuseid, mis on kantud kliendi tellimusele ja mõeldud investeerimiskulla ostmiseks.

Millisel moel ma marketingiprogrammis osaleda saan?

Kindlasti tuleb vormistada tellimus investeerimiskulla ostmiseks ja tasuda investeerimisplaatide ostu kupongitellimus.

Kui mitu tellimust ma programmis Ilgargold esitada saan?

Ainult ühe tellimuse ja kui see on lõpule viidud, siis saate vormistada uue tellimuse või uuendada eelmist reinvesteerimise meetodil.

Kas programmis Ilgargold on ajapiirang tellimuse kogusumma tasumiseks?

Ajapiirangut ei ole.

Mis on kupongitellimus?

Kupongitellimus – see on makse tasumine süsteemisiseselt.

Kupongitellimuse alla kuulub: 1-grammine kuldplaat, ettemakse plaatide ostmiseks 100 grammi ulatuses, tugiteenuse tasu ja internetiteenuste eest – 20 EUR tsükli kohta.

Kupongi maksumus 100,00 € + 20.00 € = 120,00 €, 120 € + 30 € = 150 € ja 500,00 € + 50.00 € = 550,00 €

Kupongitellimus I kulla laual: 120 EUR

Kupongitellimus II kulla laual: 150 EUR

Kupongitellimus III kulla laual: 550 EUR

Millisel moel tasub ettevõte boonustasu?

Maailmas on hulk kaubandusettevõtteid ja pankasid, mis tegelevad investeerimisplaatide ja -müntide müügiga. See pole aga saladus, et reklaamiks ja klientide võitmiseks on vaja rahalisi vahendeid, hoolimata sellest kuidas seda teostatakse. Ettevõte Ilgargold on välja töötanud spetsiaalse marketingi programmi, et suurendada müüki ja meelitada ligi kliente. Ettevõte tasub osa tellimuste käitlemistasudest, mille eesmärgiks on reklaami-marketingi programmi reklaamimine, ostjatele avansina ja ostja Tellimuse täitmisel arvestatakse maha administratiivsed tasud Tellimuse käitlemise eest.

Millal ma oma kuldplaadid kätte saan?

Krediidiboonuste väljastamine toimub iga tellimusele järgneva tsükli lõpus. Tellimuse omanikul on õigus tellimusest 14 päeva jooksul keelduda. Selle ajaperioodi järel sooritatakse plaatide ost. Kuna kohaletoimetamine toimub posti teel, siis kohaletoimetamise aeg on 4-5 päeva ning investeerimiskulla plaadid saate te kätte 3-4 nädalat pärast tasu väljastamist.

Kui ma sooritasin makse kõigi tellimuste eest, siis kas ma võin osaleda marketingi programmis klientide ligimeelitamiseks?

Te juba täitsite tellimuse ja ostsite kulda. Marketingi programm on välja töötatud ainult neile, kes soovivad täita oma tellimuse kombineeritud makse abil, st omavahenditest ja saadud boonusmaksete abil. Kui te soovite osaleda marketingi programmis, siis peate kindlasti vormistama uue tellimuse ja hankima kupongi esitatud tellimuse tasumiseks.

Mis on reinvesteerimine?

Tellimuse täielikuks täitmiseks peab ostja tellimus läbima kaks tsüklit tellimuste pealaual. Pärast esimese tsükli läbimist tellimuste pealaual pakub ettevõte võimalust ostja tellimuse viimiseks teise tsüklisse, mille lõppedes on tellimus täielikult täidetud. Kui ostja tellimus ei teeninud kahe tsükli vältel lõpetamiseks piisavalt krediidiboonust, siis on ostjal õigus tasuda tellimuse lõpetamise eest omavahenditest. Kui ostja ei täida tellimust, siis pikendatakse tellimust automaatselt veel kaheks tsükliks ja seda ostja boonuste arvelt. Ja nii kuni tellimuse täieliku täitmiseni.

Kas ma saan reinvesteerimisest loobuda?

Jah. Ettevõte pakub seda vahendit üksnes täiendava võimalusena kohustuste täitmiseks tellimuse juures krediidiboonuste arvelt ja seda pakutakse ainult üks kord kahe tsükli kohta. Kui te loobute reinvesteerimisest teise tsükli lõpus, siis olete kohustatud tellimuse täitma omavahendite arvelt.

Kas ma saan reinvesteerimisest loobuda, kui olen täitnud oma kohustused tellimuse eest?

Jah, saate. Tellimus loetakse täidetuks. Te võite oma investeerimiskulla kätte saada. Aga kui te loobute reinvesteerimisest, siis ei osale teie tellimus enam programmis.

Kas ma saan oma tellimusele teisele ostjale ümber vormistada?

Jah, saate, mistahes ajal.

Selleks peab tellimuse uus omanik olema registreeritud internetipoes.

Tegelik tellimuse omanik peab esitama ümbervormistamise kohta avalduse e-posti teel, märkides ära registreerumisel kasutatud elektronposti aadressi.

Tellimuse uus omanik peab esitama e-kirja kujul nõusoleku, märkides ära registreerumisel kasutatud e-posti aadressi.

Kuna tellimuse ümber vormistamisega uuele omanikule kaasnevad märkimisväärsed täiendavad kulud võtab ettevõte antud toimingu eest ümbervormistamise tasu summas 50 eurot.

Kas ma saan täita oma tellimuse täitmisega seonduvad kohustused marketingi programmi arvelt?

Ettevõte töötas marketingi programmi välja täiendava võimalusena ostjate tellimuste täitmiseks ja kõik sõltub tellimuse omaniku pingutustest oma tellimuse edendamisel boonustasude suunas. Kindlasti tuleb täita marketingi valem 1+1 ja 1+2, st ostja tellimus peab kaasa tooma ainult kaks uut tellimust. Üksnes sellisel juhul teenib ostja tellimus boonustasu.

Mis on tsükkel?

Kõik ostjate saabuvad tellimused paigutuvad tellimuste laua esimesele tasemele ja uute tellimuste saabumisel liiguvad järgmistele tasemetele ja tasustamise suunas. Ostja tellimus peab läbima kolm või neli tellimuste laua taset. See ongi tsükkel. Tellimuse liikumisel neljandalt tasemelt tasustamisele tsükkel lõpeb ning ostja tellimusele lisatakse boonustasu, mille eest soetatakse kuldplaate.